četrtek, 06. julij 2017

Spomin na šolo

Letos mineva štirideset let od zaključka mojega osnovnošolskega izobraževanja. S starši in bratom smo takrat živeli v ljubljanski Šiški, kjer sem do leta 1977 obiskoval Osnovno šolo Hinka Smrekarja. Šolanje sem zatem nadaljeval na Gimnaziji Ljubljana-Šentvid in ga zaključil s študijem matematike na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Okrogli jubilej praznovanja valete se mi zdi pravšnja priložnost, da s pomočjo skupinskih fotografij iz osnovne in srednje šole obudim spomin na svoje sošolke in sošolce. In seveda na učiteljice in učitelje.


OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA

Osnovna šola Hinka Smrekarja, 1959.


ZGODOVINA


Šola je bila v sklopu urbanizacije Litostrojskega naselja predvsem za potrebe učencev, katerih starši (ali eden od njih) so bili zaposleni v TZ Litostroj, zgrajena leta 1959. Načrte zanjo je izdelal arhitekt ing. Emil Navinšek (1904-1991). Šola je dobila ime po slikarju, risarju, grafiku in ilustratorju Hinku Smrekarju (1883-1942) katerega doprsni kip stoji na zelenici pred šolo. Slavnostna otvoritev šole je bila 5. septembra leta 1959, ko je s šolskim poukom začela prva generacija učencev. V prvem šolskem letu 1959/60 je bilo vanjo vpisanih 1221 učencev, poučevalo pa je 43 učiteljev. Na šoli je bilo 29 oddelkov in pouk je potekal v dveh izmenah. V prvem šolskem letu sta bili na šoli v tečajni obliki organizirani tudi šola za starše in šola za odrasle. Od šolskega leta 1974/75 v sklopu šole (sicer v prostorih VVZ Litostroj) poteka pouk podaljšanega bivanja. Od začetka svojega obratovanja ima šola svojo šolsko knjižnico in svojo knjižničarko in stalno zaposlenega psihologa, od leta 1977 tudi socialnega pedagoga. Poleg učiteljskega kadra so na šoli od samega začetka zaposleni tudi administrativni delavci, kuharica, hišnik in snažilke.

Pogled na šolo z vzhodne smeri. [Glasilo TZ Litostroj, junij 1960]


V prvih letih po otvoritvi je bila h šoli dograjena le šolska telovadnica. Z občutnejšimi obnovitvenimi deli so na šoli začeli septembra 2000, ko so gradbeniki pod vodstvom delovodje Staneta Pečka vlili prvo betonsko ploščo nad zakloniščem. Slavnostna otvoritev obnovljene šole je bila 3. septembra 2001. Šola je dobila sodobno opremljene učilnice in druge šolske prostore, sodobno računalniško učilnico ter razdelilno šolsko kuhinjo. Do takrat so učenci hodili na kosilo v VVZ Litostroj. Šola je dobila tudi novo sodobno opremljeno telovadnico, obnovljeno šolsko igrišče in lepo urejeno okolico. Arhitekt obnovitvenega prizidka je bil arhitekt Boris Briški. Denar za gradnjo in opremo je zagotovila Mestna občina Ljubljana.

Od ustanovitve do danes je šolo vodilo 7 ravnateljev oz. ravnateljic: Vinko Habjan, Ronald Malej, Volga Stanković, Marjan Kodelja, Milena Zatler, Janez Špan in Rebeka Velak.

Osnovna šola Hinka Smrekarja danes - pogled z zahoda [vir: uradna spletna stran OŠ]
Viri:

- Osnovna šola Hinko Smrekar (uradna spletna stran, Wikipedija)
- Glasilo Delovnega kolektiva TZ Litostroj, 1960-1980, Slovanska knjižnica LJ.
- Breda Mihelič: Urbanistični inštitut RS: Zgibanka Litostrojsko naselje, MOL, 2013.
- Osebni arhiv

SOŠOLKE IN SOŠOLCI


MALA ŠOLA


ŠOLSKO SPRIČEVALO

Izkaz o uspehu in vedenju [osebni arhiv RF]
1. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1969-70. 1.b razred. Učenci (z leve). Spredaj: Vojko Vrtar, Matjaž Štine, Milan Ostanek, Zdenko Opalički, Stanko _, Robert Fonda. V sredini: Marko Šparemblek, Sonja Korent, Bojana Rihtaršič, Bojana Žohar, Mojca Šoba, Lili Žibert, Bojana Kosmač, Linda Kobal, Cvetka Pinterič, Mateja Peterlin, Mojca Eržen. Zadaj: _ _, Bojan Jakofčič, Irena Nemanič, Andreja Peteros, Andrej Grenc, Robert Kocjančič, Bruno Kralj, Hinko Mesner, Bojan Rošelj. Učiteljica: Antonija Košak.

2. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1970-71. 2.b razred. Učenci (z leve). Spredaj: Matjaž Štine, Silvo Mesner, Zdenko Opalički, Vojko Vrtar. V sredini: Tatjana Stojanovič, Sonja Korent, Mateja Peterlin, Bojana Rihtaršič, Bojana(?) Rački(?), Metka Stanovnik, Lili Žibert, Bojana Žohar, Cvetka Pinterič, Mojca Šoba, Mojca Eržen, Linda Kobal. Zadaj: Andrej Grenc, Robert Kocjančič, Bojan Jakofčič, Bruno Kralj, Stanko Podgornik, Milan Ostanek, Hinko Mesner, Marko Šparemblek, Robert Fonda, Irena Nemanič, Andreja Peteros. Učiteljica: Boža Hosnar. 

3. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1971-72. 3.b razred. Učenci (z leve). Spredaj: Robert Fonda, Matjaž Štine, Milan Ostanek, Zdenko Opalički, Vojko Vrtar. Druga vrsta: Lili Žibert, Linda Kobal, Metka Stanovnik, Bojana Rihtaršič, Bojana(?) Rački(?), Cvetka Pinterič, Marko Šparemblek, Bojan Rošelj, Hinko Mesner. Tretja vrsta: Bojana Žohar, Mojca Šoba, Mateja Peterlin, Sonja Korent, Robert Kocjančič, Bojan Jakofčič, Stanko Podgornik, Bruno Kralj, Andrej Grenc. Zadaj: Tatjana Stojanovič, Mojca Eržen, Andreja Peteros, Irena Nemanič. Učiteljica: Slavica Bizjak.

4. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1972-73. 4.b razred. Učenci (z leve). Spredaj: Hinko Mesner, Robert Fonda, Matjaž Štine, Vojko Vrtar, Milan Ostanek, Zdenko Opalički,  Bojan Rošelj. V sredini: Lili Žibert, Mateja Peterlin, Janika Pavšek, Bojana Rihtaršič, Mojca Šoba, Sonja Korent, Tatjana Kosmač, Mojca Eržen, Bojana Žohar, Linda Kobal, Cvetka Pinterič. Zadaj: Metka Stanovnik, Tatjana Stojanovič, Bojan Jakofčič, Robert Kocjančič, Stanko Podgornik, Tomaž Janežič, Andrej Grenc, Irena Nemanič, Andreja Peteros. Učiteljica: Slavica Bizjak.

5. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1973-74. 5.b razred. Učenci (z leve). Spredaj: Tatjana Stojanovič, Linda Kobal, Bojana Žohar, Mojca Eržen, Lili Žibert, Bojana Rihtaršič, Mojca Šoba, Mateja Peterlin, Lili Zver. V sredini: Robert Kocjančič, Andrej Grenc, Bojan Rošelj, Tomaž Janežič, Bojan Jakofčič, Irena Nemanič, _ _, Jana Pavšek, Andreja Peteros, Tatjana Kosmač, Sonja Korent. Zadaj: Metka Stanovnik, Milan Ostanek, Stanko Podgornik, Hinko Mesner, _ _, Matjaž Štine, Vojko Vrtar, Aleš Pešec, Zdenko Opalički. Razrednik: Vera Blaž-Šturm (ni na fotografiji).

6. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1974-75. 6.b razred. Učenci (z leve). Spredaj: Robert Fonda, Milan Ostanek, Matjaž Štine, Stanko Podgornik, Silvo Mesner, Bojan Rošelj, Hinko Mesner. V sredini: Lili Zver, Sonja Korent, Tatjana (Dada?) Stojanovič, Bojana Rihtaršič, Mojca Šoba, Lili Žibert, Bojana Žohar, Mojca Eržen, Tatjana Kosmač, Jana Pavšek. Zadaj: Mateja Peterlin, Irena Nemanič, Metka Stanovnik, Andreja Peteros, _ _, Andrej Grenc, Bojan Jakofčič, Tomaž Janežič, Robert Kocjančič, Aleš Pešec, Vojko Vrtar. Razrednik: Vera Blaž-Šturm.

7. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1975-76. 7.b razred. Učenci (z leve). Spredaj: Silvo Mesner, Robert Kocjančič, Mojca Eržen, Bojana Rihtaršič, Mateja Peterlin, Mojca Šoba, Tatjana Kosmač. V sredini: Lili Žibert, Stane Podgornik, Hinko Mesner, Bojan Rošelj, Milan Ostanek, Matjaž Štine, Robert Fonda. Zadaj: Andreja Peteros, Lili Zver, Jana Pavšek, Irena Nemanič, Bojan Jakofčič, _ _, Tomaž Janežič, Vojko Vrtar, Aleš Pešec, Andrej Grenc, Tatjana Stojanovič, Sonja Korent, Metka Stanovnik. Razrednik: Vera Blaž-Šturm.

8. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1976-77. 8.b razred. Učenci (z leve). Spredaj: Lili Zver, Tatjana Stojanovič, Tatjana Kosmač, Bojana Rihtaršič, Bojana Žohar, Mojca Eržen, Mateja Peterlin, Mojca Šoba. V sredini: Andrej Grenc, Aleš Pešec, Tomaž Janežič, Tatjana Stojanovič, Irena Nemanič, Lili Žibert, Metka Stanovnik, Jana Pavšek, Andreja Peteros. Zgoraj: Robert Fonda, Bojan Jakofčič, Vojko Vrtar, Milan Ostanek, Matjaž Štine, Bruno Kralj, Hinko Mesner, Silvo Mesner, Stane Podgornik, Robert Kocjančič. Razrednik: Mira Bole.

GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠENTVID


ZGODOVINA


Prvotna stavba Gimnazije Šentvid.
Danes osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85
Poslopje na Prušnikovi 85 je bilo dograjeno 14. oktobra 1911, načrte zanj je izdelal arhitekt Rudolf Petz. Leta 1928 je bila odprta tudi meščanska šola in tega leta so del šole tudi nadzidali. Načrte za nadzidavo je pripravil gradbeni podjetnik Josip Sršen. 

Po letu 1945 je bila meščanska šola ukinjena in je bila namesto nje do leta 1956 v stavbi nižja gimnazija z nazivom XII. gimnazija. 

Nato je bila do leta 1958 v bivših škofovih zavodih, nato pa je dobila novo poslopje ob osnovni šoli. 

Osnovna šola se je po prvi svetovni vojni imenovala Državna narodna šola v Šentvidu nad Ljubljano, nato Osnovna šola Ljubljana Šentvid, leta 1956 pa se je preimenovala v Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta Ljubljana Šentvid.

Povojno obdobje [Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Šentvid (1945 – 2015)]. 

Gimnazija Šentvid je bila ustanovljena 3. septembra 1945 z Odredbo ministrstva za prosveto in se je imenovala Državna nižja gimnazija. Skozi leta se je postopoma razvila v popolno gimnazijo. V šolskih letih 1947/48 do šolske reforme 1957/58 je delovala kot XII. gimnazija Ljubljana-Šentvid. Prostore je imela skupaj z osnovno šolo v poslopju bivše meščanske šole (danes OŠ Franc Rozman Stane). V šolskem letu 1948/49 je šolo obiskovalo že 445 dijakov. Imela je že telovadnico, prirodoslovni kabinet in dijaško kuhinjo. Z novo stanovanjsko gradnjo v Šentvidu se je vpis v gimnazijo povečal in šola je odprla peti gimnazijski razred. Preselila se je v prostore bivše škofijske gimnazije, ki jo je upravljala JLA. V šolskem letu 1955/56 je delovala kot XII. gimnazija Ljubljana-Šentvid. Imela je vseh osem razredov in je bila že popolna gimnazija. V osemnajstih oddelkih je bilo vpisanih 571 dijakov. V stavbi so poleg gimnazije delovale še avtomehanična šola, šolski center za veziste, JLA in Ljudska univerza. 

Gimnazija Ljubljana-Šentvid, Prušnikova 98.
Zaradi prostorske stiske so pričeli [v bližini] graditi novo šolsko stavbo, ki je bila dokončana v letu 1957. V novem šolskem poslopju je prostore dobila tudi Osnovna šola Alojza Kebeta. Z novo šolsko reformo v letu 1958 so bile ukinjene nižje gimnazije in XII. gimnazija Ljubljana-Šentvid se je preimenovala v V. gimnazijo in postala srednja šola druge stopnje. 

Od šolskega leta 1974/75 do 1980/81 je delovala kot Gimnazija Ljubljana-Šentvid

Z uvedbo srednjega usmerjenega izobraževanja se je preimenovala v Srednjo šolo za elektroniko in računalništvo, leta 1988/89 pa v Srednjo šolo za elektroniko in naravoslovje. Gimnazija je ponovno postala 1. 9. 1990. 

Ravnatelji na Šentviški gimnaziji v povojnem obdobju so bili: Janko Černuta (1945–1947), Marija Perko (1947–1948), Janko Černuta (1949–1950), Stane Medved (1950–1969), Rado Jan (1969), Jože Šifrer (1969–1973), Srečko Božnar (1973–1983), Jure Grgurevič (1983–2003) in Jaka Erker (2003-).


IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana-Šentvid, 30.3.2016.

Gimnazija Šentvid obsega kompleks objektov, ki so bili zgrajeni v štirih fazah v obdobju 1957-1992. Znotraj kompleksa deluje tudi osnovna šola Šentvid. 

Opis obstoječega stanja:

1. Objekt 1a, 1b – najstarejši objekt Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid je bil zgrajen v letih 1956-1957 po načrtih arhitekta Nikolaja Bežka [1912-1987], učenca Plečnikove šole in je kot stavba z lastnostmi kulturne dediščine uvrščen v skupino varovanih šolskih objektov v Ljubljani. Objekt uporabljata Gimnazija in OŠ Šentvid (večji del), po IDZ pa je predviden samo za osnovno šolo z izjemo drugega nadstropja v objektu 1b, ki je predviden za gimnazijo in predvidoma skupne kurilnice, ki se nahaja v kleti objekta 1b.

2. Objekt 2a, 2b – okrog leta 1965 je bil zgrajen na severni strani dislocirano od glavne stavbe objekt z dvema telovadnicama, bazenom in spremljajočimi prostori. Bazenski trakt je kasneje bil preurejen v predavalnico in učilnico. Objekt je v uporabi Gimnazije in OŠ Šentvid. K temu objektu spada tudi dvoje stanovanj (v lasti MOL in RS), ki sta predvideni za rušenje za potrebe izgradnje novega prizidka Gimnazije. Po IDZ sta objekta predvidena za potrebe Gimnazije, z izjemo večje in manjše telovadnice, ki jih bo uporabljala samo osnovna šola. Gimnazija izvaja športno vzgojo v športni dvorani, ki se nahaja v neposredni bližini.

3. Objekt 3 – leta 1969 je bil zgrajen objekt z učilnicami med glavno stavbo in telovadnico. Objekt je v uporabi Gimnazije (večji del) in OŠ Šentvid. Po IDZ je objekt predviden za potrebe gimnazije, z izjemo garderob in sanitarij ob telovadnici, ki so namenjeni samo za osnovno šolo.

4. Objekt 4 – leta 1992 je bil zgrajen najmlajši objekt v sklopu kompleksa Gimnazije in OŠ Šentvid. Kletni del se je uporabil kot dvorana, v etažah so učilnice in knjižnica. Objekt je v celoti v uporabi Gimnazije, kar ostane nespremenjeno tudi po IDZ.

Gimnazija Ljubljana-Šentvid danes [vir: uradna spletna stran gimnazije]

Glej tudi:

- Začetki šolstva v Šentvidu pri Ljubljani (Kamra)
- Slovenski šolski muzej (Šentvid)
Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Šentvid (1945 – 2015).
- Razpisna dokumentacija projektantske storitve Gimnazija Šentvid (DOC)
- Gimnazija Ljubljana-Šentvid (Uradna spletna stran).
- Astronomija na Gimnaziji Šentvid (KamraZgodovina).

SOŠOLKE IN SOŠOLCI


1. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1977-78, 1.e razred. Dijaki (z leve). Spredaj: Alenka Pokovec, Vanja Tominšek, Tomaž Koleša, Marija (Marjana) Hočevar, Andreja Koračin, Mojca Ferjančič, Simona Bobnar, _ _, Mojca Šoba, Alenka Mrak, Polona Ovijač. V sredini: _ _, Vanja Štamcar, Nina Podpečan, Marta Pirc, Mojca Malovrh, Irena Kleindienst, Tomaž Barle, Robert Fonda, Bojan Kadunc (prof. matematike in fizike). Zadaj: Matija Šenk, Spominka Šavor, Stanka Živic, Aleš Pleško, Jurij Jenko, Vojko Kapus, _ Lipič(?), Željko Klobučar, Boštjan Vrabič, Iztok Hrovat. Razrednik: Vera Blaž-Šturm (prof. biologije).

2. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1978-79. 2.e razred. Dijaki (z leve). Spredaj: Mojca Ferjančič, Simona Bobnar, Mojca Šoba, Tomaž Barle, Andrej Margetič. Druga vrsta: Vera Blaž-Šturm (prof. biologije, razrednik), Irena Kleindienst, Marija (Marjana) Hočevar, Andreja Koračin, Mojca _, Polona Ovijač. Tretja vrsta: Antonija Kobilica-Krašček (prof. angleščine), Mojca Malovrh, Stanka Živic, Nina Podpečan, Majda Pirc, Vanja Štamcar, Tomaž Koleša, Janez Čuček. Zadaj: Željko Klobučar, Aleš Pleško, Vanja Tominšek, Iztok Hrovat, Robert Fonda, Boštjan Vrabič.

3. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1979-80. 3.e razred. Dijaki (z leve). Spredaj: Robert Fonda, Irena Kleindienst, Aleš Pleško, Andreja Koračin, Vanja Štamcar, Mojca Malovrh. V sredini: Jurij Jenko, Vera Blaž-Šturm (prof. biologije, razrednik), Robert(?) _, Spominka Šavor, Mojca Šoba, Majda Pirc, Nina Podpečan, Marija (Marjana) Hočevar, Iztok Hrovat, Andrej Margetič. Zgoraj: Janez Čuček, Polona Ovijač, Simona Bobnar, Mojca Ferjančič, Alenka Mrak, Vanja Tominšek, Stanka Živic, Tomaž Barle, Boštjan Vrabič.

4. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1980-81. 4.e razred. Dijaki (z leve). Spredaj: Janez Čuček, Jurij Jenko, Tomaž Barle, Andrej Margetič, Stanka Živic. V sredini: Vanja Štamcar, Mojca Malovrh, Majda Pirc, Andreja Koračin, Marija (Marjana) Hočevar, Polona Ovijač, Spominka Šavor. Zadaj: Tomo Tiringer, Mojca Ferjančič, Simona Bobnar, Mojca Šoba, Alenka Mrak, Aleš Pleško, Robert Fonda, Vanja Tominšek, Boštjan Vrabič. Razrednik: Milko Vratič (prof. telesne vzgoje). Na fotografiji manjkajo: Iztok Hrovat, Irena Kleindienst, Željko Klobučar in Nina Podpečan.

Po maturi, ki sem jo opravil leta 1981, pa je bilo treba iti najprej k vojakom.