sobota, 29. september 2012

Prispevki h drugim projektom


@ Božidar Premrl: Kraški kruh. Vas Kopriva - njeni kamnolomi in kamnarji: Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2016. COBISS

Pomoč pri pripravi rodovnikov kamnosekov.

@ Dr. Dragica Čeč: Upor podložnikov gospostva Švarcenek med tolminskim puntom. Kronika 63: Iz zgodovine Krasa, 2015. COBISS, PDF

 Uporabljen zapis odkrit v lokavski krstni knjigi o srečanju upornikov pri Muhovih v Lokvi.

@ Magdalena Svetina Terčon: Igra kresnic. Mojim prednikom, pesniška zbirka, 2015.  COBISS, PDF

  Rodoslovni del pesniške zbirke. Rodovnik.

@ Božidar Premrl: Podpisano s srcem: Kraška kamnoseška rodbina Guštinov skozi stoletja, 2014. COBISS, PDF 

Pomoč pri pripravi rodovnikov kamnosekov.

@ Dr. Drago Papler: Ohranjanje vrednot prednikov za življenjska sopotja in dediščino potomcem, 3. konferenca VIVUS, 2014. COBISS, PDF

 Komentar na razpravo o zapisovanju imen, priimkov in krajevnih imen.

@ Marija Terpin Mlinar: Smuggling Anthologies/Antologije tihotapljenja International project about Smuggling/Mednarodni projekt o tihotapljenju, 2014. COBISS, PDF, BLOG

 Prispevek k projektu: Amalija Kacin-Debelak in Kacinov rod iz Sovodnja.

Piero Luchesi: L’Ing. Antonio Polley Imprenditore, Studioso Idrologo. Monografie della Societa adriatica di speleologia n.1/2013, Trieste, Maggio 2013. PDF

V monografiji je predstavljen rodovnik Polley iz Sežane, ki je v celoti - vključno z internimi oznakami - povzet iz rodoslovne zbirke Kraševci. V knjigi vir ni naveden, avtor ga je navedel kasneje, v osebnem pismu. .... Looking for info in the Internet we found your job about the research of Sezana's family Polley. It was very useful for our research and we collect some data on our specific research.(Piero Luchesi, Italija, 10. julij 2016, E-mail).

@ Boris Čok: V siju mesečine: ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice, 2012. COBISSPDF

  Str.  20:  Jožefa Zatler (1896–1943), po domače Pepa Ukova
  Str.  34:  Dvojni umor v Lokvi, 14. novembra 1667
  Str.  36:  Stari Tonjevec (fotografija)
  Str.131:  Zahvala.

@ Dr. Ladislav Placer: Triglavca, kraj češčenja plodnosti. Poizkus etimologije Divače, 2010. COBISSPDF

  Str. 315: Fonda v spletni rodovniški zbirki podatkov iz matičnih knjig 16., 17. in
       18. stoletja, navaja Deuazza, Divazza, Divaza, Diuazza, Diuaza in Divazha.
  Str. 316: Fonda: Silverinus Resauer ex Deuazza /Pouir/, rojen okoli 1630.

@ Franc Jan: Izseljevanje iz Žirov v Združene države Amerike (1892-1924)COBISS, PDF

  Str. 215: Rodovnik Podobnikov iz Nove Oselice.

@ Jože Kocijan: Kronika vasi Leše pri Tržiču, 2009. COBISS, PDF

  Str. 209: Rodoslovne raziskave s pomočjo svetovnega spleta ... mama Sunite Willliams 
       Slovenka, po svoji materi Bohinc iz Leš pri Tržiču.

petek, 28. september 2012

Filip Jakob Sedmak (1868-1909)

Filip Jakob Sedmak (26. april 1868, Opčine pri Trstu - 4. april 1909, Divača), župni upravitelj v Divači v letih 1903-1909.

Družina


Starša: Jožef (Josip) Sedmak in Marija r. Kobav, sestri: Marija (r. 14. december 1866, mož Ivan Potokar, v Radomljah) in Elza (r. 14. november 1871, mož Josip Podboj, v Begunjah). Oče Josip (7. avgust 1845 - julij 1933), ki je z ženo (por. 21. november 1865) Marijo (7. maj 1838 - 18. september 1903) živel v Ljubljani (Vrhovčeva ul. 11, župn. sv. Jakob) je bil dolga leta blagajnik Slovensko krščanske-socialne zveze (S.K-S.Z.). Po smrti žene Marije se je znova poročil z neko Franjo (u.1926). Josip Sedmak je umrl v visoki starosti 88 let leta 1933 v Ljubljani, kot prožni mojster v pokoju.

Poklic


Razglednica Divače, odposlana 1906
Jakob Sedmak je svojo duhovniško pot začel leta 1894, po zaključku študija bogoslovja na Karolineju ("Collegium Carolinum Labacense") v Ljubljani. Bogoslužje ga je vodilo najprej v hrvaško Istro, v dekanijo Kastav. Njegovo prvo službeno mesto so bile Moščenice, kjer je med leti 1894 in 1896 opravljal delo kaplana. Leta 1897 je nastopil kot administrator v Kršanu, zatem pa je bil med leti 1898 in 1903 tam župnik. Jeseni 1903 se je v Divači prostovoljno upokojil župnik Ivan Narobe in 18. novembra 1903 je bil Jakob Sedmak imenovan za njegovega naslednika. Dne 2. decembra 1903 je bil kanonično ustoličen in na tem mestu je ostal do svoje smrti. Umrl je 4. aprila 1909, po kratki bolezni, star 41 let. Na mestu župnega upravitelja v Divači ga je nasledil Aleksander Martelanc, dotedanji vikar pri Sv. Jakobu v Trstu.

Sorodstvo


Sestra Marija je bila poročena z Ivanom Potokarjem. Družina je živela v Radomljah pri Trzinu. Imela sta vsaj tri otroke: sina Ivana (dr., odvetnik v Kamniku) in Pavla (kapetan), ter hči Zdravko. Ivan je bil poročen z Anko r. Capuder s katero je imel vsaj dva otroka: Svetozarja in Jeleno. Zdravka je bila poročena v Radomljah z Dušanom Bavdkom. Umrla je mlada, v prvih dneh marca 1942. Imela sta tri otroke: sinova Srdjana in Ognjena, ter hči Marijo. Druga Jakobova sestra Elza je bila poročena z Josipom Podbojem v Begunjah. Imela sta vsaj štiri otroke: Josipa, Marijo, Elzo (učiteljica) in Ano.

Zbral in uredil 28. septembra 2012

Viri:
1. Razglednica Divače iz obdobja Jakoba Sedmaka. (Zbirka razglednic NUK)
2. Pisni del: Biografija je s pomočjo drobcev odkritih v različnih spletnih virih sestavljena na željo g.   Ognjena Bavdka, kot dopolnitev h kroniki župnije Divača.